ሁሉም ህጎች

ምድብ
ሁኔታ
ሰነድ ፈልግ
ምድብ አይነት አመት አርእስት ቁጥር ሁኔታ    የሰነድ ጭነት ማብራርያ
የተመዘገቡ መመርያዎች 1980
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 የኅብረት ሥራ ማህበራት የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት መመሪያ 907/2014 907 Cooperative human resource management and development directive.pdf
የኅብረት ሥራ ማህበራት የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት መመሪያ ቁጥር 907 /2014 cooperative human resource management and development directive number 907/2022
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 የኅብረት ሥራ ማህበራት የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት መመሪያ 907/2014 907 የኅብረት ሥራ ማህበራት የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት መመሪያ ..pdf
የኅብረት ሥራ ማህበራት የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት መመሪያ ቁጥር 907 /2014 cooperative human resource management and development directive number 907/2022
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 902/2014 902/2014 902 የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን መመሪያ .pdf
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 902/2014
የተመዘገቡ መመርያዎች 1980 የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙኃን ወኪሎች እና የውጭ አገር ዜጎች የፊልም ቀረጻ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 900/2014 900/2014 900 የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙኃን ወኪሎች እና የውጭ አገር ዜጎች የፊልም ቀረጻ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ .pdf
የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙኃን ወኪሎች እና የውጭ አገር ዜጎች የፊልም ቀረጻ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 900/2014 የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የቅሬታ አቀራረብና ውሳኔ አሠጣጥ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 901/2014 901/2014 901 የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የቅሬታ አቀራረብና ውሳኔ አሠጣጥ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ .pdf
የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የቅሬታ አቀራረብና ውሳኔ አሠጣጥ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 901/2014
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 የሀይማኖት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፈቃድ አሠጣጥ መመሪያ ቁጥር 899/2014 899/2014 899 የሀይማኖት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፈቃድ አሠጣጥ መመሪያ.pdf
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን “የሀይማኖት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፈቃድ አሠጣጥ መመሪያ ቁጥር 899/2014
የተመዘገቡ መመርያዎች 2014 በየጊዜው የሚወጣ የህትመት መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 903/2014 903/2014 903 በየጊዜው የሚወጣ የህትመት መገናኛ ብዙሃን መመሪያ .pdf
በየጊዜው የሚወጣ የህትመት መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 903/2014 የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን
የተመዘገቡ መመርያዎች 1980 አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ 896/2014 896 የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ .pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ Addis Ababa City Government Cooperative Organizational Directive
የተመዘገቡ መመርያዎች 1980 አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ 896/2014 896 Cooperative Organizational Directive .pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ Addis Ababa City Government Cooperative Organizational Directive
ጠቅላላ የሰነዶች ብዛት : 2198
Feedback
ወደ ላይ