ሁሉም ህጎች

ምድብ
ሁኔታ
ሰነድ ፈልግ
ምድብ አይነት አመት አርእስት ቁጥር ሁኔታ    የሰነድ ጭነት ማብራርያ
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-7A 2008 የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008, አዋጅ ቁጥር 261/2000, አዋጅ ቁጥር 372/1996, አዋጅ ቁጥር 799/2005, አዋጅ ቁጥር 746/2004, አዋጅ ቁጥር 718/2003, አዋጅ ቁጥር 626/2001, አዋጅ ቁጥር 5 980/2008 ቅፅ 7ሀ.pdf
ንግድና ኢንዱስትሪ,ኢንቨስትመንት፣ አምሮአዊ ንብረት እና ጥራትና ደረጃዎች,የባንክ እና መድህን ስራ
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-7B 2011 የማእድን ግብይት አዋጅ ቁጥር 1144/2011,አዋጅ ቁጥር 1144/2011, አዋጅ ቁጥር 678/2002, አዋጅ ቁጥር 295/1978, አዋጅ ቁጥር 247/1993, አዋጅ ቁጥር 317/1995, አዋጅ ቁጥር 810/2006, አዋጅ ቁጥር 838/ 1144/2011 ቅፅ 7ለ.pdf
ማእድንና ኢነርጂ, ትራንስፕርትና መገናኛ,ኮንስትራክሽንና ከተማ ልማት,የከተማ ቦታና የገጠር መሬት አስተዳድር
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ--7h 1985 ስለዕፅዋት ኳራንቲን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የደንብ ቁጥር 4/1985 ዓ.ም፣አዋጅ ቁጥር 1068/2010, አዋጅ ቁጥር 488/1998, አዋጅ ቁጥር660/2002, አዋጅ ቁጥር 674/2002, አዋጅ ቁጥር 782/2005, አዋጅ ቁ 4/1985 ቅፅ 7ሐ.pdf
ግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ልማት፣የመንግስት የልማት ድርጅቶች,የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-1 1987 ህገ መንግስት የኢፌድሪ መንግስት መሰረት ሰንደቃላማ ብሔራዊ መዝሙር,አዋጅ ቁጥር 1/1987,አዋጅ ቁጥር 2/1987,አዋጅ ቁጥር 3/1987,አዋጅ ቁጥር 654/2001, አዋጅ ቁጥር 673/2004, አዋጅ ቁጥር 1209/2012, አዋጅ ቁጥር 1/1987 ቅፅ 1.pdf
የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምርጫ፤ምክርቤቶችና የሪፐብሊኩ ፕሬዘዳንት፤መገናኛ ብዙሀን
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-4 1980 የ1964 ዓ.ም የመንግሥት ሠራተኞች የሥራ ምደባና የደመወዝ ደረጃ ደንብ ቁጥር 2,አዋጅ ቁጥር 568/2000, አዋጅ ቁጥር1064 /2010, አዋጅ ቁጥር 1156/2011, አዋጅ ቁጥር 923/2008. 77 ቅፅ 4.pdf
የቅጥር ግንኙነቶች እና የስራ ስምሪት የሚመሩባቸው ህጎች
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-2 2011 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1097/2011,አዋጅ ቁጥር1097 /2011, አዋጅ ቁጥር943/2008, አዋጅ ቁጥር257 /1994, አዋጅ ቁጥር957 /1997 1097/2011 ቅፅ 2.pdf
የአስፈፃሚ አካላትን የሚመለከቱ ህጎች
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-5 1980 በ1954 ዒ.ም የወጣ የዲፕሎማቲክና የቆንሲላ መብት ደንብ,አዋጅ ቁጥር567 /2000, አዋጅ ቁጥር768 /2004, አዋጅ ቁጥር859 /2006, አዋጅ ቁጥር110 /1990, አዋጅ ቁጥር285/1994, አዋጅ ቁጥር1186 /2012, አዋጅ ቁ 252/1954 ቅጽ 5.pdf
ጉምሩክ እና ገቢዎች
የተጠቃለሉ ህጎች ቅፅ-6A 1995 ፌደራል መንግሥት በክልል ጣልቃ የሚገባበትን ሥርዓት ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 359/1995,አዋጅ ቁጥር359/1995, አዋጅ ቁጥር361/1995, አዋጅ ቁጥር416/1996, አዋጅ ቁጥር1231/2013, አዋጅ ቁጥር16/1967, አዋጅ 959/1995 ቅጽ 6ሀ.pdf
ክልሎችና ፌደራል መንግስት ተጠሪ የሆኑ ከተሞች፤ የህዝብና መንግስት አገልግሎት እና ማህበራዊ ዋስትና፤የውጪ ግንኙት አገልግሎት፣ ኤሚግሬሽ፣ ዜግነት እና የዉጭ ሀገር ሰዎች፤መከላከያ፤የመንግስት ፋይናንስ፣ ግዢና ንብረት አስተዳደር
የተሰበሰቡ ህጎች አዋጆች 1987 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት መመሥረቱን ለማስታወቅ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1/1987 2/1987 አዋጅ ቁጥር 2-1987.pdf
Declaration of the Establishment of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 1/1995
የተሰበሰቡ ህጎች አዋጆች 1987 የፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 3/1987 3/1987 አዋጅ ቁጥር 3-1987.pdf
Federal Negarit Gazeta Establishment Proclamation No.3/1995
ጠቅላላ የሰነዶች ብዛት : 2197
Feedback
ወደ ላይ